भान्सा ग्याजेटहरू

24 गिलास स्क्वायर स्पाइस जार, 25 शेकर ढक्कन, 25 मेटल क्याप, पहिचान गर्न 3 विभिन्न प्रकारका 492 लेबलहरू, एक मार्कर र रिफिलिंगको लागि एक कोल्प्सेबल सिलिकन फनेल समावेश गर्दछ। यस प्याकमा अत्यावश्यक सबै सामानहरू उपलब्ध गराइन्छ, अन्य खरिदहरूको आवश्यकता पर्दैन।